top of page

Praktisk

Lokation: Ulvsborg Historiske Værksted, Asnæs

Tid: 26-29 maj 2023 

Tidsplan:  

Torsdag d. 25: 

Mulighed for at komme op sætte telte op. Aftal tidspunkt på forhånd med arrangører. 

 

Fredag d. 26: 

Kl. 10.00-16.30 Opsætning åben

Kl. 17.30-18.00 Offgame briefing i lejren

18.00-18.30 Spilstart og indgame briefing i lejren

Kl. 19.00 Madudlevering ved bunkeren

Kl.19.30 Generalerne går rundt og hilser på enhederne

Kl. 20.30-20.50 Offgame møde og forventningsafstemning i bunkeren for enhedsledere, generaler, generalstab og arrangører

Lørdag d. 27:

TBA

 

Søndag d. 28: 

TBA

Kl. 17: Spilstop og debriefing

Kl. 18: Madudlevering

Kl. 20: Efterfest

Mandag: 

Kl 10: Madudlevering for dem på madbillet

Kl. 14: Alle spillere skal senest forlade spilområde  

Deltagergebyr: 

Early bird: 350 kr. Lukker 16. februar 2023. 

Almindelig: 400 kr. Åbner 17. februar 2023. Lukker 1. maj 2023. 

Late bird: 450 kr. Åbner 2 maj 2023. Lukker 12. maj 2023. 

Særlig rabat til nuværende elever af Epos og Østerskov Efterskole på 100 kr. 

Setting:

Warhammer Fantasy, Kejserriget

Se mere under fanebladet "Setting"

Mad:

Der vil blive udbudt en madbillet. Mad er ikke inkluderet i deltagerprisen. Lukker 1. maj. Se under fanebladet "Tilmelding". Morgenmad og frokost skal hentes fra køleskabene i skurvognen. Aftensmad skal hentes fra bunkeren. Aftensmad kræver at blive varmet over bål. Husk udstyr til dette. Bål kun i bålfad. Husk også indgame bestik, tallerken/skål, krus m.m.

Brænde: 

Scenariet har gratis brænde til deltagere. Et tårn pr 50 folk. Husk at medbring bålfad. Bål må kun være i bålfad. 

Regler for alder: 

Alle uanset alder må deltage i Krigslive XVIII. Børn under 12 er gratis.

Vi forventer dog at alle deltagere er i indgame tøj og bidrager til indlevelsen positivt. 

Deltagere under 18 skal have en værge med. Værgens opgave er at have ansvar for at deltageren har en god oplevelse. Man må gerne være værge for mere end en deltager. 

Deltagere under 15 skal have en forældere-erklæring med. Se under fanebladet "Tilmelding". 

Deltagere under 14 må kun deltage som non-kombattanter. Dvs. de må ikke slås. 

Vi tæller alder som det man fylder på sin fødselsdag i 2023.  Feks. fylder du 18 på d. 31/12/2023, så tæller du som 18-årig til scenariet. 

Lovbrud: 

Hvis du som spiller bryder væsentlig dansk lovgivning til Krigslive XVIII, så bliver du politianmeldt af arrangørerne. 

Ansvar:

I forbindelse med deltagelse i ”Krigslive XVIII” er du indforstået med: At rollespilsforeningen Rollespilsfabrikken, og/eller arrangørgruppen ikke kan drages til ansvar for hverken fysiske, psykiske eller materielle skader, som du påfører dig selv eller andre.
 

Fotopolitik:
I forbindelse med deltagelse i Krigslive XVIII accepterer du at der til scenariet vil blive taget billeder og film, som arrangørgruppen har fuld råderet over, og dermed har mulighed for at publicere disse, bl.a. på hjemmeside eller benytte det til reklamemateriale, med mere. 

Fotografering kun med tilladelse fra arrangørerne. Alle billeder der tages har vi ret til en kopi af, og må bruge i foreningsregi til hvad vi end ønsker. Vil man gerne undgå at at billeder af en fra Krigslive bliver offentliggjort, skal man skrive sig op med kontakt oplysninger under arrangementet. Dog ikke under efterfesten. Det er ikke muligt at skrive sig op før eller efter arrangementet. 

Navn og kontaktoplysninger: 

For at fremme kommunikationen mellem spillerne vil dit navn og kontaktoplysninger blive delt med de andre relevante spillere i din gruppe hvis det bliver nødvendigt. 

Refundering af deltagergebyr:

Du kan få dit deltagergebyr refunderet indtil sidste tilmeldingsfrist ved at skrive til os. Derefter kan du kun få refunderet dit deltagergebyr, under ekstraordinære omstændigheder. 

Sikkerhed

Fysisk sikkerhed til Krigslive XVIII

Kamp

For at undgå skader under kamp forventer vi at alle deltagere bruger forsvarligt polstrede våben og skjolde, samt forsvarligt byggede krigsmaskiner. Hjemmelavede pile er ikke tilladt. 

Nærmere sikkerhedsmekanismer er beskrevet i reglerne.

Skader

Uheld sker og det gør skader også. Ved alvorlige skader ring 112, derefter informer arrangørerne. Information om hvad der gøres i tilfælde af mindre skader vil være del af briefingen fredag. 

Brandsikkerhed

Planer i tilfælde af brand vil blive lagt i samarbejde med lokation. Information om hvad der skal gøres i tilfælde af brand vil være del af briefingen om fredagen. 

Alkohol

Der er en indgame kro der serverer øl, og der er en efterfest. Al udskænkning af alkohol til KL XVIII er uddelegeret til trejdepart (Mikkel Christensen) og ansvar for fortolkning og overholdelse af regler på området er dennes ansvar. Såfremt scenariet ikke laver underskud, går overskuddet fra efterfesten til at hjælpe Ukraine. 

Psykisk sikkerhed til Krigslive XVIII

Forventninger til deltagere / Code of conduct

Læs her.

Procedure for psykisk utryghed

Det er muligt at henvende sig på messenger eller mail forinden scenariet, hvis man har et problem eller bekymring. Der vil være et par tryghedsværter til stede under scenariet i bunkeren, som er til rådighed for de der henvender sig. Udgangspunktet for beslutninger vedrørende trivsel eller tryghed vil være tryghedsværtens anbefaling og scenariets tarv.  

Børneattester

Jævnfør aftale med Rollespilsfabrikkens bestyrelse, er det bestyrelsen der har ansvar for at fortolke reglerne på området og indhente eventuelle børneattester.

Spillere fra andre lande

Der vil være spillere fra andre lande, der ikke taler dansk (men taler engelsk). En del af forventningsafstemningen med disse hold, har været en briefing på relevant og vigtig dansk lovgivning, samt en generel forventningsafstemning om dansk kultur. 

Fysisk eller seksuel vold

Tag kontakt vil arrangørerne hvis der er mistanke om fysisk eller seksuel vold. Efter at orientere os om situationen, tager vi en vurdering om det er en begrundet mistanke. Hvis offeret er under 18, ringer vi til politiet. Hvis over 18, vil vi opfordre offeret til at lade os ringe til politiet. Hvis offeret ikke er ved fuld bevidsthed, forbeholder vi os retten til at ringe til politiet uanset alder alt efter situationen. 

bottom of page