top of page

Praktisk

Lokation: Ulvsborg Historiske Værksted, Asnæs

Tid: 26-29 maj 2023 

Tidsplan:  

Opsætning er muligt fra kl. 10 fredag den 26. maj 2023 indtil briefing senere samme dag. Det er muligt at komme tidligere, også at ankomme torsdag, efter aftale med arrangørerne.

Scenariet spilles fra eftermiddag fredag den 26 maj 2023 til kl 17 søndag den 28. maj 2023. 

Der er efterfest og hygge søndag aften den 28. maj 2023. 

Nedpilning foregår fra kl 17. søndag den 28 maj 2023 til kl 14 mandag den 29. maj 2023. Alle spillere skal forlade spilområdet senest kl 14 mandag den 29 maj 2023. 

Deltagergebyr: 

Early bird: 350 kr. Lukker 16. februar 2023. 

Almindelig: 400 kr. Åbner 17. februar 2023. Lukker 1. maj 2023. 

Late bird: 450 kr. Åbner 2 maj 2023. Lukker 12. maj 2023. 

Særlig rabat til nuværende elever af Epos og Østerskov Efterskole på 100 kr. 

Setting:

Warhammer Fantasy, Kejserriget

Se mere under fanebladet "Setting"

Mad:

Der vil blive udbudt en madbillet. Mad er ikke inkluderet i deltagerprisen. Se under fanebladet "Tilmelding".

Brænde: 

Scenariet har gratis brænde til deltagere. Nærmere info tilgår. 

Regler for alder: 

Alle uanset alder må deltage i Krigslive XVIII. Børn under 12 er gratis. Vi forventer dog at alle deltagere er i indgame tøj og bidrager til indlevelsen positivt. 

Deltagere under 18 skal have en værge med. Værgens opgave er at have ansvar for at deltageren har en god oplevelse. Man må gerne være værge for mere end en deltager. 

Deltagere under 15 skal have en forældere-erklæring med. Se under fanebladet "Tilmelding". 

Deltagere under 14 må kun deltage som non-kombattanter. Dvs. de må ikke slås. 

Vi tæller alder som det man fylder på sin fødselsdag i 2023.  Feks. fylder du 18 på d. 31/12/2023, så tæller du som 18-årig til scenariet. 

Lovbrud: 

Hvis du som spiller bryder væsentlig dansk lovgivning til Krigslive XVIII, så bliver du politianmeldt af arrangørerne. 

Ansvar:

I forbindelse med deltagelse i ”Krigslive XVIII” er du indforstået med: At rollespilsforeningen Rollespilsfabrikken, og/eller arrangørgruppen ikke kan drages til ansvar for hverken fysiske, psykiske eller materielle skader, som du påfører dig selv eller andre.
 

Fotopolitik:
I forbindelse med deltagelse i Krigslive XVIII accepterer du at der til scenariet vil blive taget billeder og film, som arrangørgruppen har fuld råderet over, og dermed har mulighed for at publicere disse, bl.a. på hjemmeside eller benytte det til reklamemateriale, med mere. 

Fotografering kun med tilladelse fra arrangørerne. Alle billeder der tages har vi ret til en kopi af, og må bruge i foreningsregi til hvad vi end ønsker. Vil man gerne undgå at at billeder af en fra Krigslive bliver offentliggjort, skal man skrive sig op med kontakt oplysninger under arrangementet. Dog ikke under efterfesten. Det er ikke muligt at skrive sig op før eller efter arrangementet. 

Navn og kontaktoplysninger: 

For at fremme kommunikationen mellem spillerne vil dit navn og kontaktoplysninger blive delt med de andre relevante spillere i din gruppe hvis det bliver nødvendigt. 

Refundering af deltagergebyr:

Du kan få dit deltagergebyr refunderet indtil sidste tilmeldingsfrist ved at skrive til os. Derefter kan du kun få refunderet dit deltagergebyr, under ekstraordinære omstændigheder. 

Sikkerhed

Fysisk sikkerhed til Krigslive XVIII

Kamp

For at undgå skader under kamp forventer vi at alle deltagere bruger forsvarligt polstrede våben og skjolde, samt forsvarligt byggede krigsmaskiner. Hjemmelavede pile er ikke tilladt. 

Nærmere sikkerhedsmekanismer er beskrevet i reglerne.

Skader

Uheld sker og det gør skader også. Ved alvorlige skader ring 112, derefter informer arrangørerne. Information om hvad der gøres i tilfælde af mindre skader vil være del af briefingen fredag. 

Brandsikkerhed

Planer i tilfælde af brand vil blive lagt i samarbejde med lokation. Information om hvad der skal gøres i tilfælde af brand vil være del af briefingen om fredagen. 

Alkohol

Der er en indgame kro der serverer øl, og der er en efterfest. Al udskænkning af alkohol til KL XVIII er uddelegeret til trejdepart (Mikkel Christensen) og ansvar for fortolkning og overholdelse af regler på området er dennes ansvar. 

Psykisk sikkerhed til Krigslive XVIII

Psykisk utryghed

Det er muligt at henvende sig på messenger eller mail forinden scenariet. Der vil også være en tryghedsvært til stede under scenariet, som er til rådighed for de der henvender sig. Udgangspunktet for beslutninger vedrørende trivsel eller tryghed vil være tryghedsværtens anbefaling og scenariets tarv.  

Indgame racisme, sexisme m.m.

Vi opfordrer stærkt til at man spiller på indgame racisme mellem fantasy racer og på fordomme mellem de forskellige kejserlige provinser. Undgå at spille på folks offgame hudfarve, det er nedern.

Undgå også helst indgame sexisme, fordi det er ligeledes kedeligt, men spil meget gerne på indgame religionsforskelle og standsforskelle. 

Selvfølgelig sker fejl og misforståelser, og sker det, så vær den seje og sig undskyld.

Indgame seksuel vold

Lad være. Vi hader det. 

Børneattester

Jævnfør aftale med Rollespilsfabrikkens bestyrelse, er det bestyrelsen der har ansvar for at fortolke reglerne på området og indhente eventuelle børneattester.

Spillere fra andre lande

Der vil være spillere fra andre lande, der ikke taler dansk (men taler engelsk). En del af forventningsafstemningen med disse hold, har været en briefing på relevant og vigtig dansk lovgivning, samt en generel forventningsafstemning om dansk kultur. 

Fysisk eller seksuel vold

Tag kontakt vil arrangørerne hvis der er mistanke om fysisk eller seksuel vold. Efter at orientere os om situationen, tager vi en vurdering om det er en begrundet mistanke. Hvis offeret er under 18, ringer vi til politiet. Hvis over 18, vil vi opfordre offeret til at lade os ringe til politiet. Hvis offeret ikke er ved fuld bevidsthed, forbeholder vi os retten til at ringe til politiet uanset alder alt efter situationen. 

bottom of page